Manometry z kontaktami służą do pomiaru ciśnienia różnego rodzaju mediów roboczych w układach i instalacjach. Są one jednym z elementów techniki pomiarowej. Mają zastosowanie w pomiarze ciśnienia gazów i cieczy o niskiej i średniej lepkości, a także niekrystalizujących się stopów.

Zastosowanie manometrów z kontaktami

Manometrów z kontaktami używa się w urządzeniach oraz instalacjach ciepłowniczych. Ich zadaniem jest przede wszystkim sterowanie procesami przemysłowymi. Znajdują także zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest wyświetlanie wartości ciśnienia procesowego na miejscu, a równocześnie muszą być uruchomione obwody elektryczne. W manometrach kontaktowych, w zależności od wskazanego pomiaru, styki przełączające otwierają lub zamykają obwód elektryczny. W momencie nieosiągnięcia lub przekroczenia ustawionej wartości pomiarowej manometr generuje sygnał dźwiękowy. Manometry kontaktowe ułatwiają pracę z instalacjami wymagającymi stałego ciśnienia powietrza lub cieczy w instalacji. Zabezpieczają również procesy produkcyjne oraz urządzenia będące częścią linii przed niepożądanymi skokami ciśnienia.