Manometry tablicowe stosuje się do pomiarów ciśnienia mediów roboczych w różnego rodzaju układach i instalacjach. Stanowią część elementów używanych w technice pomiarowej. Budowa manometrów tablicowych pozwala na ich montaż czołowy. Manometry tablicowe mierzą ciśnienie medium roboczego. Najczęściej montowane są one w szafach sterowniczych, na panelach urządzeń i maszyn, na tablicach rozdzielczych, w pojazdach oraz także na pulpitach operatorskich.

Po co stosować manometry tablicowe?

Manometry tablicowe działają na zasadzie mechanizmu sprężynowego. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest stworzenie integralnego centrum sterowania urządzeniami. Przydaje się to szczególnie w firmach, gdzie konieczne jest nadzorowanie i kontrolowanie wielu parametrów jednocześnie. Zapewnia to również optymalną pracę linii przemysłowej.