ELEKTRONICZNE

Manometry elektroniczne cechuje szczególna precyzja. Umożliwiają ponadto pomiar ciśnienia zarówno stacjonarnie, jak i mobilne. Wyniki pomiaru pokazuje wyświetlacz cyfrowy, który przedstawia je w kilku różnych jednostkach miary.

TABLICOWE

Manometry tablicowe mierzą ciśnienie mediów roboczych w różnych instalacjach. Są one przeznaczone do montażu na tablicach rozdzielczych, konsolach sterowniczych i pulpitach operatorskich. Ich budowa pozwala na czołowy montaż manometru.

Z KONTAKTAMI

Manometry z kontaktami najczęściej używane są do sterowania procesami przemysłowymi w urządzeniach oraz instalacjach ciepłowniczych. Ich działanie i budowa umożliwia stałe badanie ciśnienia procesowego, przy równoczesnym działaniu obwodów elektrycznych.