Manometr ze świadectwem wzorcowania – co to znaczy?

Manometr (ciśnieniomierz), jak sama nazwa wskazuje, jest przyrządem do pomiaru ciśnienia względem ciśnienia znajdującego się w otoczeniu. Stosując się do wymagań wobec metod i wyposażenia pomiarowego, każdy manometr powinien być poddawany okresowej kontroli metrologicznej. Taką właśnie regularną oceną jest wzorcowanie, a wydanym na jego podstawie dokumentem jest świadectwo wzorcowania. Usługi wzorcowania urządzeń pomiarowych i testowych zgodnie z akredytacją PCA (Polskie Centrum Akredytacji) zapewniają laboratoria wzorcujące, których listę można uzyskać na stronie: www.pca.gov.pl.

Wzorcowanie manometru

Manometry są niezwykle powszechnymi przyrządami w przemyśle. Jak każde inne urządzenie pomiarowe, muszą być wzorcowane w regularnych odstępach czasu, aby zawsze mieć gwarancję dokładności pomiaru. Dla różnych typów ciśnienia dostępne są odpowiednie manometry. Główną różnicą pomiędzy nimi jest typ ciśnienia, do którego porównywana jest dana wartość pomiarowa.

Manometr różnicowy Klasa 1.6

Co to jest Świadectwo wzorcowania?

Jest to dokument, który zaświadcza, że dany egzemplarz odpowiada na konkretne wymagania metrologiczne. Wzorcowanie polega na porównywaniu wyników pomiarów badanego urządzenia z jego wzorcem. W laboratorium pomiarowym stwarza się warunki, które są zbliżone do tych, w jakich przyrząd ma być używany. Jeśli uprościmy tę zasadę do minimum, możemy powiedzieć, że podczas wzorcowania manometru przykładamy do niego określoną wartość ciśnienia, odczytujemy wynik na manometrze, a następnie porównujemy te dwie wartości. Proces polega na porównaniu przyrządu pomiarowego z jego wzorcem. Wzorzec stosowany przez laboratorium musi być znacznie bardziej precyzyjny niż badany przyrząd pomiarowy. Podczas badań laboratoryjnych, odchylenia od odczytów przyrządu wzorcowego są odnotowywane i zapisywane w świadectwie wzorcowania. Wynik wzorcowania przyrządu uznaje się za prawidłowy, jeżeli błędy pomiaru nie przewyższają wartości określonych przez producenta w specyfikacji technicznej. Każdy manometr może zostać zawzorcowany. Manometr wraz ze świadectwem wzorcowania uznaje się za manometr wzorcowy.

Jak często wzorcować manometr?

Świadectwo wydane przez laboratorium wzorcujące nie wskazuje daty następnego wzorcowania. Najczęściej certyfikat ten jest potrzebny w takich instytucjach jak: apteki, szpitale, laboratoria lub instytuty pomiarowe. Laboratorium nie udziela wskazówek dotyczących ponownego terminu wzorcowania, gdyż nie zna warunków magazynowania i eksploatacji przyrządu pomiarowego i jego obszaru zastosowania. Odpowiedzialność za przeprowadzenie następnej kalibracji stoi po stronie użytkownika manometru. Świadectwo wzorcowania może być także wymagane poprzez normy prawne lub wewnętrzne przepisy bezpieczeństwa w danym przedsiębiorstwie, lub instytucji. Zawsze jednak należy pamiętać, że regularne wzorcowanie przyrządów pomiarowych daje pewność, że otrzymywane przez nie odczyty są prawidłowe i rzetelne.

Skomentuj