Do czego służą manometry przemysłowe?

Manometry to urządzenia mierzące ciśnienie cieczy i gazów. Zakres pomiaru może wynosić od kilku milibarów do aż kilku tysięcy barów, z dokładnością wskazania do 0,1 %. Jakie są najpopularniejsze rodzaje manometrów?  

Manometry to przyrządy pomiarowe, które znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Mogą służyć do pomiaru ciśnienia względnego, bezwzględnego i różnicowego. W zależności od przeznaczenia, urządzenia te mogą być wykonane z różnych materiałów, np. ze stali nierdzewnej czy stopów miedzi.   

Manometry przemysłowe – zastosowanie 

Manometry, nazywane również ciśnieniomierzami, to powszechnie stosowane przyrządy do mierzenia ciśnienia, najczęściej względem ciśnienia atmosferycznego. Wartość pokazywana przez manometr wskazuje więc różnicę pomiędzy mierzonym ciśnieniem a ciśnieniem otoczenia. Ciśnieniomerze, dzięki swojej dokładności i niezawodności, są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w energetyce cieplnej, gazownictwie, rolnictwie czy hydraulice. W zależności od wymagań danej branży, stosuje się przyrządy wykonane z różnych materiałów. W niektórych warunkach wymagane jest użycie manometrów nierdzewnych, w innych taki parametr nie jest wymagany.  

Podstawowe rodzaje manometrów  

Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów ciśnieniomierzów. Można je sklasyfikować na podstawie ciśnienia odniesienia i wskazywanego ciśnienia. Najpopularniejsze z nich to: 

  • manometry absolutne – są wykorzystywane do pomiaru ciśnienia niezależnie od wahań ciśnienia atmosferycznego. Wskazują więc ciśnienie absolutne – w odniesieniu do próżni; 
  • manometry względne – ten typ urządzeń mierzy i pokazuje ciśnienie względem ciśnienia otoczenia, jak i większe od niego; 
  • manometry różnicowe – urządzenia tego rodzaju pokazują różnicę ciśnień; 
  • manowakuometry – pokazują ciśnienie względne większe i mniejsze od ciśnienia atmosferycznego; 
  • wakuometry – nazywane inaczej próżniomierzami, pokazują ciśnienia względne mniejsze od ciśnienia atmosferycznego, czyli podciśnienie.  

Ze względu na sposób pomiaru manometry można podzielić na m.in.:  hydrostatyczne, sprężynowe, dzwonowe, elektryczne, tłokowe i na puszki manometryczne. 

Odpowiedni dobór manometru  

Jak dobrać odpowiedni rodzaj manometru? Podstawowa zasad mówi, że maksymalne mierzone ciśnienie nie powinno przekraczać ¾ zakresu wskazań. Wybierając odpowiedni rodzaj przyrządu trzeba też przede wszystkim brać pod uwagę mierzone medium. Dzięki wyborze manometru wykonanego z odpowiedniego materiału uniknie się uszkodzenia urządzenia.

Skomentuj